Info

Dalyvavimo, rungčių pasirinkimo informacija bei dalyvio mokestis
1. Inlay Art embellished with Crystals Čempionate yra 15 skirtingų rungčių:

* 3 rungtys, vykstančios varžybų zonoje
– Saloninis nagų dizainas su kristalais
– 3D Luxury 3 skirtingų tipsų nagų dizainas
– Saloninis kojų nagų lakavimas bei dizainas su kristalais

* 12 iš anksto paruoštų darbų – neakivaizdinės rungtys
– Inlay Box – inkrustacija
– Inlay Box – inkrustacija „Kubizmas“ (plokščias piešimas)
– Inlay Box – inkrustacija „Kubizmas“ (mix-media)
– 3 tipsų iškili inkrustacija
– Skulptūra
– Crystal Poster – grožio viršelis
– Crystal Poster – nagų viršelis
– Crystal Poster – nagų viršelis (tik nagai)
– Freestyle Inlay inkrustacija – Daiktas
– Freestyle Inlay inkrustacija – Juvelyrika
– Freestyle Inlay inkrustacija – Miniatiūra
– Freestyle Inlay inkrustacija – Plokščia inkrustacija

2. Rungčių kategorijos

– Kategorija Debiutas
Dalyvis, kuris nėra niekada dalyvavęs čempionatuose.
Dalyvis, kuris yra dalyvavęs čempionatuose, tačiau nėra laimėjęs prizinės vietos.
Dalyvis, kuris yra dalyvavęs čempionatuose TIK neakivaizdinėse nominacijose ir nori dalyvauti akivaizdinėje rungtyje – patenka į Debiuto kategoriją (išskyrus mokytojus).
Mokytojai / treneriai negali dalyvauti šioje kategorijoje.

– Kategorija Master
Dalyvis, kuris yra dalyvavęs čempionatuose ir turintis iki 5 prizinių vietų (1,2,3).
Mokytojai / treneriai nedalyvavę čempionatuose – automatiškai patenka į šią kategoriją.
Mokytojai / treneriai dalyvavę čempionatuose, tačiau neužėmę prizinių vietų.

– Kategorija Veteranas
Dalyvis, kuris turi daugiau nei 5 laimėjimus (1,2,3).
Mokytojas / treneris, turintis nors 1 laimėjimą (1,2,3).
Visi teisėjai automatiškai patenka į šią kategoriją, neatsižvelgiant į jų metų stažą ar laimėjimų skaičių.

* Dalyvis, registracijos metu, privalo pranešti apie savo turimus laimėjimus kituose
čempionatuose. Tokiu būdu užtikrinsime skaidrų ir teisingą dalyvavimą bei kategorijos parinkimą.
* Dalyvis privalo pranešti, jog jis yra Mokytojas, Instruktorius, Treneris – Manikiūro, Vizažo, Kirpėjų, Grožio Specialistų srityse.

3. Dalyvio mokestis

– Debiutas:
1-2 nominacijos – po 40€
3-4 nominacijos – po 30€
5-6 nominacijos – po 25€
7-8-9 nominacijos – po 21€
10 nominacijų arba visos – 160€

– Master / Veteranas:
1-2 nominacijos – po 50€
3-4 nominacijos – po 40€
5-6 nominacijos – po 30€
7-8-9 nominacijos – po 27€
10 nominacijų arba visos – 210€

1. Konkurse gali savarankiškai dalyvauti ne jaunesni nei 18 m. asmenys, o nepilnamečiai –ne jaunesni kaip 16 metų amžiaus – tik turėdami tėvų (įtėvių, globėjų ir pan.) rašytinį sutikimą.
2. Registruodamasis dalyvavimui Konkurse, asmuo patvirtina, kad jis yra 18 m. amžiaus ar vyresnis ir sutinka su šiomis Taisyklėmis, arba, kad jis yra ne jaunesnis kaip 16 m. amžiaus ir apie savo dalyvavimą konkurse yra informavęs tėvus (įtėvius, globėjus ir pan.), kad tiek nepilnametis, tiek jo tėvai su Konkurso taisyklėmis yra susipažinę ir su jomis sutinka. Jeigu Konkurse dalyvauja nepilnametis asmuo, už visus jo veiksmus prieš Konkurso organizatorių ar suinteresuotus trečiuosius asmenis atsako tėvai (įtėviai, globėjai ar pan.).
3. Dalyvius vertina ir nugalėtojus išrenka Konkurso organizatoriaus sudaryta vertinimoBendros taisyklės
1. Konkurse gali savarankiškai dalyvauti ne jaunesni nei 18 m. asmenys, o nepilnamečiai –
ne jaunesni kaip 16 metų amžiaus – tik turėdami tėvų (įtėvių, globėjų ir pan.) rašytinį
sutikimą.
2. Registruodamasis dalyvavimui Konkurse, asmuo patvirtina, kad jis yra 18 m. amžiaus
ar vyresnis ir sutinka su šiomis Taisyklėmis, arba, kad jis yra ne jaunesnis kaip 16 m.
amžiaus ir apie savo dalyvavimą konkurse yra informavęs tėvus (įtėvius, globėjus ir
pan.), kad tiek nepilnametis, tiek jo tėvai su Konkurso taisyklėmis yra susipažinę ir su
jomis sutinka. Jeigu Konkurse dalyvauja nepilnametis asmuo, už visus jo veiksmus
prieš Konkurso organizatorių ar suinteresuotus trečiuosius asmenis atsako tėvai
(įtėviai, globėjai ar pan.).
3. Dalyvius vertina ir nugalėtojus išrenka Konkurso organizatoriaus sudaryta vertinimo
komisija pagal savo numatytas taisykles. Teisėjų komisiją sudarys nemažiau nei 5
teisėjų komanda iš įvairių šalių.
4. Konkurso organizatorius pasilieka teisę koreguoti šias Taisykles. Apie šiuos pakeitimus
Konkurso organizatorius nedelsdamas paskelbia Tinklalapyje ir informuoja jau
užregistruotus dalyvius.
5. Dalyvis užsiregistruodamas sutinka, kad konkursui jo pateikta informacija būtų
matoma ir viešai prieinama visiems lankytojams, teisėjams bei dalyviams ir šie
duomenys gali būti naudojami rinkodaros tikslais.
6. Asmens duomenys tvarkomi remiantis LR Asmens duomenų teisinės apsaugos
įstatymu.
7. Konkurso organizatorius neprisiima atsakomybės už Dalyvio pateiktos informacijos
(duomenų) turinį, už jos neatitikimą teisės aktams, šių Taisyklių reikalavimams,
moralės ar etikos normoms, taip pat jokiais atvejais neprisiima atsakomybės ir
jokiomis aplinkybėmis negali būti atsakingas už bet kokią žalą, patirtą dėl informacijos
(duomenų) patalpinimo Tinklalapyje ar kitokio paviešinimo.
8. Norėdami dalyvauti konkurse, asmenys turi iš anksto užsiregistruoti interneto
svetainėje www.inlayartchamp.org , Facebook paskyroje ar el. paštu ir sumokėti
registracijos mokestį. Neatlikus registracijos ir registracijos įmokos apmokėjimo –
asmenys konkurse dalyvauti negalės.
9. Konkurso dalyviai gali dalyvauti vienoje, keliose ar visose konkurso rungtyse.
10. Neakivaizdinėse rungtyse dalyvaujantys darbai turi būti pristatyti čempionato
Organizatorius – VšĮ Grožio Aljansas mokymų centras
organizatoriams iki konkurso dienos Rugsėjo 21 iki 8 val.
11. Varžybų zonoje dalyvaujantys meistrai privalo atvykti į varžybų zoną likus mažiausiai
30 minučių iki rungties pradžios. Pasiruošti darbo vietai.
12. Konkurso organizatorius pasilieka teisę nepriimti į rungtį vėluojančių dalyvių.
Maksimalus priimtinas vėlavimas ir registracija – 10 minučių.
13. Varžybų zonoje – Likus 20-čiai minučių iki rungties pradžios bus skelbiamas
„instruktažo“ laikas, kurio metu bus pravestas rungties instruktažas. Dalyviai negalės
liesti modelio, įrankių, medžiagų. Kitu atveju, bus skiriami baudos taškai.
14. Dalyvaujantiems rungtyse, kurios vyks varžybų zonoje, bus suteikiami stalai,
apšvietimo lempos, prailginimo laidai, šiukšlių maišai. Dalyvis privalo pasirūpinti
reikalingomis priemonėmis dizainams atlikti, įrankiais bei elektros prietaisais, kaip UV
lempa ar kiti reikalingi prietaisai dizaino atlikimui.
15. Pasibaigus rungties laikui, dalyviai privalo nutraukti atliekamą darbą. Jie turi atsistoti ir
pasišalinti iš varžybų zonos. Kuomet teisėjai paims darbus / išves modelius, dalyvis
galės susitvarkyti darbo vietą ir susirinkti savo reikmenis.
16. Bet kuris dalyvis nesilaikęs taisyklių gali būti diskvalifikuotas salės teisėjų.
17. Rungčių laimėtojai bus renkami pagal surinktų balų skaičių. Teisėjai vertindami darbus
remsis taisyklėse įvardintais kriterijais bei nustatytais minimaliais/maksimaliais balų
skaičiais.
18. Vertinimo dokumentai su visais balais bus paviešinti tą pačią dieną po apdovanojimų
įteikimų.
19. Visi dalyviai turi teisę pateikti prašymus perskaičiuoti balus ar paaiškinti kiekvieno
vertinimo kriterijaus skaičiavimo metodiką.
20. Darbai pažeidžiantys kitų darbų/vaizdų autorines taises bus automatiškai
diskvalifikuojami ir nepriimami. Prašome naudotis savo vaizduote ir sukurti
nekopijuojančius, unikalius kūrinius.
21. Rungčių, vykstančių varžybų zonoje, teisėjai nematys. Vyks „aklas“ teisėjavimas. Tai
padės išlaikyti sąžiningą darbų įvertinimą. Modeliai ir darbai bus žymimi atsitiktiniais
skaičiais, kuriuos rungčiai pasibaigus užklijuos salės teisėjai.
22. Visi dalyviai atlikę registraciją gaus Dalyvio pažymėjimą.
23. Prizinių (1, 2, 3) vietų laimėtojai gaus Čempionato Inlay Art embellished with Crystals
laimėjimo pažymėjimą, prizus iš Organizatoriaus (VšĮ Grožio Aljansas mokymų
centras), bei remėjų. Prizai bus skelbiami iš anksto.
Organizatorius – VšĮ Grožio Aljansas mokymų centrasz
komisija pagal savo numatytas taisykles. Teisėjų komisiją sudarys nemažiau nei 5
teisėjų komanda iš įvairių šalių.
4. Konkurso organizatorius pasilieka teisę koreguoti šias Taisykles. Apie šiuos pakeitimus
Konkurso organizatorius nedelsdamas paskelbia Tinklalapyje ir informuoja jau
užregistruotus dalyvius.
5. Dalyvis užsiregistruodamas sutinka, kad konkursui jo pateikta informacija būtų
matoma ir viešai prieinama visiems lankytojams, teisėjams bei dalyviams ir šie
duomenys gali būti naudojami rinkodaros tikslais.
6. Asmens duomenys tvarkomi remiantis LR Asmens duomenų teisinės apsaugos
įstatymu.
7. Konkurso organizatorius neprisiima atsakomybės už Dalyvio pateiktos informacijos
(duomenų) turinį, už jos neatitikimą teisės aktams, šių Taisyklių reikalavimams,
moralės ar etikos normoms, taip pat jokiais atvejais neprisiima atsakomybės ir
jokiomis aplinkybėmis negali būti atsakingas už bet kokią žalą, patirtą dėl informacijos
(duomenų) patalpinimo Tinklalapyje ar kitokio paviešinimo.
8. Norėdami dalyvauti konkurse, asmenys turi iš anksto užsiregistruoti interneto
svetainėje www.inlayartchamp.org , Facebook paskyroje ar el. paštu ir sumokėti
registracijos mokestį. Neatlikus registracijos ir registracijos įmokos apmokėjimo –
asmenys konkurse dalyvauti negalės.
9. Konkurso dalyviai gali dalyvauti vienoje, keliose ar visose konkurso rungtyse.
10. Neakivaizdinėse rungtyse dalyvaujantys darbai turi būti pristatyti čempionato
Organizatorius – VšĮ Grožio Aljansas mokymų centras
organizatoriams iki konkurso dienos Rugsėjo 21 iki 8 val.
11. Varžybų zonoje dalyvaujantys meistrai privalo atvykti į varžybų zoną likus mažiausiai
30 minučių iki rungties pradžios. Pasiruošti darbo vietai.
12. Konkurso organizatorius pasilieka teisę nepriimti į rungtį vėluojančių dalyvių.
Maksimalus priimtinas vėlavimas ir registracija – 10 minučių.
13. Varžybų zonoje – Likus 20-čiai minučių iki rungties pradžios bus skelbiamas
„instruktažo“ laikas, kurio metu bus pravestas rungties instruktažas. Dalyviai negalės
liesti modelio, įrankių, medžiagų. Kitu atveju, bus skiriami baudos taškai.
14. Dalyvaujantiems rungtyse, kurios vyks varžybų zonoje, bus suteikiami stalai,
apšvietimo lempos, prailginimo laidai, šiukšlių maišai. Dalyvis privalo pasirūpinti
reikalingomis priemonėmis dizainams atlikti, įrankiais bei elektros prietaisais, kaip UV
lempa ar kiti reikalingi prietaisai dizaino atlikimui.
15. Pasibaigus rungties laikui, dalyviai privalo nutraukti atliekamą darbą. Jie turi atsistoti ir
pasišalinti iš varžybų zonos. Kuomet teisėjai paims darbus / išves modelius, dalyvis
galės susitvarkyti darbo vietą ir susirinkti savo reikmenis.
16. Bet kuris dalyvis nesilaikęs taisyklių gali būti diskvalifikuotas salės teisėjų.
17. Rungčių laimėtojai bus renkami pagal surinktų balų skaičių. Teisėjai vertindami darbus
remsis taisyklėse įvardintais kriterijais bei nustatytais minimaliais/maksimaliais balų
skaičiais.
18. Vertinimo dokumentai su visais balais bus paviešinti tą pačią dieną po apdovanojimų
įteikimų.
19. Visi dalyviai turi teisę pateikti prašymus perskaičiuoti balus ar paaiškinti kiekvieno
vertinimo kriterijaus skaičiavimo metodiką.
20. Darbai pažeidžiantys kitų darbų/vaizdų autorines taises bus automatiškai
diskvalifikuojami ir nepriimami. Prašome naudotis savo vaizduote ir sukurti
nekopijuojančius, unikalius kūrinius.
21. Rungčių, vykstančių varžybų zonoje, teisėjai nematys. Vyks „aklas“ teisėjavimas. Tai
padės išlaikyti sąžiningą darbų įvertinimą. Modeliai ir darbai bus žymimi atsitiktiniais
skaičiais, kuriuos rungčiai pasibaigus užklijuos salės teisėjai.
22. Visi dalyviai atlikę registraciją gaus Dalyvio pažymėjimą.
23. Prizinių (1, 2, 3) vietų laimėtojai gaus Čempionato Inlay Art embellished with Crystals
laimėjimo pažymėjimą, prizus iš Organizatoriaus (VšĮ Grožio Aljansas mokymų
centras), bei remėjų. Prizai bus skelbiami iš anksto.
Organizatorius – VšĮ Grožio Aljansas mokymų centras

RĖMĖJAI